Przewodnik

Pińczów

Przedzielona urokliwymi meandrami rzeki Nidy, pełna zabytków historii okraszonych przydrożnymi krzyżami i figurami religijnymi, bogata w atrakcje przyrodnicze i spełniającą wszelkie wymagania gości - oto cudowna kraina zwana Ponidziem, której centrum są miasto i gmina Pińczów.

Niemalże cała powierzchnia gminy Pińczów podlega prawnej ochronie przyrodniczej. Gmina posiada obszary wchodzące w skład trzech parków krajobrazowych i 5 rezerwatów przyrody. Tylko tu spotkać można faunę i florę ciepłolubną, jakiej nie uświadczy się w innych regionach Polski. Spacerom sprzyja łagodny klimat i liczne wzgórza poprzecinane rzekami, wśród których najsłynniejsza jest Nida z mnóstwem naturalnych zakoli. To raj dla wędkarzy. Królestwem ptaków jest 120-hektarowy kompleks stawów rybnych w Młodzawach.

Z Ponidzia pochodzi słynny wapień pińczowski, od wieków wykorzystywany do celów budowlanych. Podczas eksploatacji kamieniołomu w Pińczowie znaleziono szkielet wieloryba sprzed 15 milionów lat. Tę światową sensację można oglądać w specjalnej ekspozycji.

Malowniczo położony Pińczów zapisał się w dziejach jako główny ośrodek reformacji. Nazywany jest miastem renesansu, gdyż zachował wiele cennych zabytków. To m.in. pamiętający czasy gotyku popauliński zespół klasztorny z nagrobkiem żony arianina, zespół klasztorny reformatów z sanktuarium maryjnym, późnorenesansowa kaplica św. Anny na Górze Klasztornej, wykonana w 1600 r. przez budowniczego rodem z Włoch, pozostałości zamku, pałac Wielopolskich, tzw. dom na Mirowie pochodzący z przełomu XVI i XVII w., jedna z najstarszych na Kielecczyźnie dawna synagoga z XVI w. oraz jedyne na Kielecczyźnie lapidarium rzeźby nagrobnej, gdzie zachowały się nagrobki nawet z XVIII w.

W Pińczowie znajduje się aeroklub udostępniający sprzęt latający, jest stadnina koni używanych do jazd i wypożyczalnia sprzętu wodnego, odbywają się spływy kajakowe i przejazdy kolejką wąskotorową.

MUZEUM REGIONALNE W PIŃCZOWIE

28-400 PIŃCZÓW, ul. J. Piłsudskiego 2, tel.(0-41) 357 24 72