Przewodnik

Nowa Słupia

Niezwykłe i tajemnicze dzieje, chwile refleksji religijnej, wiekowe tradycje gościnności oraz cudowny świat przyrody - oto najkrótsza wizytówka gminy Nowa Słupia, która zaprasza każdego z przyjeżdżających w Góry Świętokrzyskie.

Miłośnika historii zachwycą na pewno:

- tajniki wytopu żelaza, jaki prowadzono na naszych terenach na wielką skalę 2 tysiące lat temu. Każdego roku przypomina o tym największa impreza plenerowa Kielecczyzny - organizowane we wrześniu w Nowej Słupi "Dymarki Świętokrzyskie". Współczesny wytop eksperymentalny można porównać ze starodawnymi piecami dymarskimi eksponowanymi w muzeum starożytnego hutnictwa. W sąsiednich Rudkach znajdowała się jedyna na ziemiach polskich starożytna kopalnia głębinowa rudy żelaza.

- ginące w pomroce dziejów losy sanktuarium pogańskiego na Świętym Krzyżu, granice którego wyznaczał zachowany do dzisiaj wielki wał kamienny. Właśnie z czasami pogańskimi wiążą się opowieści o Babie Jadze i sabatach czarownic.

- tajemnice związane ze zwłokami słynnego Jeremiego Wiśniowieckiego, które znajdują się na Świętym Krzyżu w krypcie grobowej udostępnionej do zwiedzania.

- pozostałości po założeniach dworskich w Starej Słupi, Włochach i Jeleniowie oraz gródku rycerskim w Dębnie.

- Paprocice - wioska należąca do słynnego heraldyka Bartosza Paprockiego.

- Droga Królewska z Nowej Słupi na Święty Krzyż, którą pokonywali pieszo polscy królowie.

Pielgrzymów religijnych szczególnie gorąco zapraszamy na Święty Krzyż, gdzie od wieków - w dawnym opactwie benedyktynów, zajmowanym obecnie przez misjonarzy oblatów, którzy prowadzą też muzeum misyjne -przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Od tysiąca lat są one celem pielgrzymek pobożnych ludzi, wśród których było też wielu polskich królów. Jeden z pielgrzymów za pyszne słowa został zamieniony w kamień. Stoi do dzisiaj w Nowej Słupi i każdego roku posuwa się w stronę Świętego Krzyża o ziarnko piasku. Gdy wejdzie na górę nastąpi koniec świata.

Na Świętym Krzyżu trzeba koniecznie zobaczyć rumowiska skalne zwane gołoborzami oraz zwiedzić muzeum przyrodniczo - leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Szczególnie cenne obszary objęto ochroną rezerwatową, przy czym rezerwaty te są udostępnione do zwiedzania dzięki prowadzącym przez nie licznym szlakom turystycznym.

INFORMACJA TURYSTYCZNA tel. (0-41) 317 76 26


MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
N. Słupia, ul. Świętokrzyska; tel.(041) 317 70 18


MUZEUM PRZYRODNICZO-LEŚNE, Św. Krzyż, tel. (041) 317 70 21